Erika Spil

21 mrt 2018
De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de coalitieonderhandelingen zeker te stellen dat groene en sociale ambities,...
Erika Spil
Wethouder in Bunnik voor Perspectief 21.
Twitter: