Dick Pels

6 jun 2016
Het Europese beschavingsideaal staat voor de oneindige zoektocht naar een meer vredelievende, zachtaardige, ontspannen, minder gevaarlijke maatschappij: een maatschappij waarin mensen niet langer bang zijn voor...
13 nov 2013
Ik was enkele dagen in het beloofde land. De zon lichtte over het herfstbos en alle treinen reden op tijd. Baden-Württemberg is met bijna elf miljoen inwoners en qua oppervlakte de derde Duitse deelstaat. Zij wordt...
26 jun 2013
Dick Pels reageert op het essay Macht pakken met Europa. Hij pleit voor zelfbewuste politieke leiders die niet bang zijn voor hun eurosceptische bevolkingen, maar hun economische en culturele angsten kunnen dempen...
2 apr 2013
We zijn vrijer dan ooit. Dat lijkt mooi, maar er zitten ook grote keerzijden aan. Volgens Avner Offer moeten we onze keuzemogelijkheden aan banden leggen om een beter leven te leiden.
28 jan 2013
In reply to Katsambekis' article Pels writes: 'Political history of the past century has proven a bloody graveyard for all claims to act as 'true representatives of the people'. Liberal democrats should remain...
1 nov 2012
Socialisme is gericht op behoud van nationale soevereiniteit. Maar de incongruentie tussen politiek en economie kan alleen door een Europese staat worden teruggedraaid. Een verdere politisering en democratisering...
29 okt 2012
Immateriële kwesties zoals migratie en veiligheid waren van ondergeschikt belang in de verkiezingsstrijd. Post-materiële kwesties als zelfontplooiing en identiteit zijn echter aan de orde van de dag door een nieuwe...
19 okt 2012
Het verhaal van GroenLinks steunt op drie diepe overtuigingen: groen, links en vrijzinnig. Die idealen zijn nog springlevend, maar vragen ieder voor zich om een scherpere kritiek op het kapitalisme en de...
25 jul 2012
De wisseling van het vijandbeeld (de islam maakt plaats voor Europa) geeft het verkiezingsprogramma van de PVV een banale, materialistische wending: van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'.
17 jul 2012
50Plus is vooral de spreekbuis van verwende babyboomers. Handen af van ons zuurverdiende pensioen! Zo weten we eindelijk wat 'verzilvering' precies betekent.
2 jul 2012
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag Dick Pels over 'Nederland Sterker & Socialer': het programma van de Partij van de Arbeid. 
21 jun 2012
Nooit meer oorlog: dat was vanaf het begin de ziel van de Europese eenwording. Inmiddels heeft Europa dringend behoefte aan een nieuw groot verhaal. Is ‘nooit meer oorlog’ achterhaald, of kan herinterpretatie en...
5 jun 2012
In zijn boek Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek (Amsterdam: Bert Bakker) toont Paul Kalma zich een marxist in schaapskleren. Hij omarmt een klassiek-socialistische visie die dicht aanschurkt...
17 apr 2012
Een vreemde spagaat: voor het eerst sinds de oprichting van GroenLinks in 1989-90 ontbrak het referendum in het verkiezingsprogramma.1 Maar het prijkte wél prominent in de programma's van Wilders' PVV en Verdonks...
13 apr 2012
De ecologische beweging van de Transition Towns wil dorpen en steden zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Praktisch idealisme of semi-religieus? Utopie of bruikbaar?
26 mrt 2012
Ook onze oosterburen worstelen met de gevolgen van een liberale prostitutiewet. Sekswerk zou een 'ganz normale Dienstleistung' worden. Maar vrouwen kopen en verkopen is niet normaal. 
26 mrt 2012
Tom Louwerse, Frank Hemmes en Pieter Pekelharing vinden dat ik de feiten stukrelativeer en dat politiek bedrijven op basis van onzekerheid niet mogelijk is. Maar een vrijzinnig-democratische politiek moet juist ...
20 mrt 2012
In Plenitude. The New Economics of True Wealth (2010) schetst Juliet Schor het ideaal van een echte welvaartseconomie: een economie die niet draait om geld, maximale groei en consumptie, maar om de rijkdom van een ...
17 mrt 2012
Er is een nieuwe coöperatieve beweging aan het ontstaan. Nieuwe deel-, leen-, en ruileconomieën floreren zowel in als buiten de markt, en richten zich tegen de weggooicultuur, het hyperconsumentisme en het...
5 mrt 2012
Als Diederik Samsom zijn groene verleden niet vergeet, en het linksliberale programma van Frans Timmermans omarmt, kan hij hand in hand met Jolande Sap op weg naar het roodgroene midden.
21 feb 2012
Is Cohen de fatsoenlijke premier die Nederland is misgelopen door één zetel verschil en door de vileine beeldvorming van hijgerige media?
14 jan 2012
In zijn indrukwekkende tour de force van het sociaal-liberalisme probeert Rutger Claassen alles op te bouwen vanuit het vrijheidsbeginsel. Maar hij miskent teveel dat het toebrengen van schade aan anderen en aan...
17 dec 2011
Het huis van de vrijheid (2011) van Rutger Claassen is een ambitieuze sociaal-liberale tour de force. Dick Pels blijft niettemin pleiten voor morele grenzen aan de autonomie.
14 dec 2011
Dick Pels pleit voor een meer emotioneel burgerschap.
11 dec 2011
De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in...
5 dec 2011
Links en rechts bedrijven fact free politics. Wij moeten beter leren om de feiten te laten dansen op de maat van de eigen muziek: om de feiten te manipuleren, zonder ze te presenteren als onwrikbare dingen. 
14 nov 2011
Toen de Kring der Wetenschap der Politiek zestig jaar bestond, vroegen de jubilarissen mij te reageren op de volgende idiote stelling: 'Over zestig jaar wordt in de Nieuwe Kerk te Delft begonnen aan de bouw van het...
24 okt 2011
Dit boek zoekt naar een nieuwe balans tussen individuele vrijheid en sociale verantwoordelijkheid. Het probeert een tussenweg te vinden tussen ouderwetse vormen van paternalistische bemoeizucht en het ideaal van...
23 okt 2011
De seksuele revolutie van de jaren zestig heeft ons veel moois gebracht. Maar de normalisering van prostitutie als 'sekswerk' en de romantisering van de prostituee als 'vrije vrouw' laten zien dat zij ook een...
23 okt 2011
Het was op het randje, maar Denemarken laat zien dat het kan. Het 'rode blok' van sociaaldemocraten, groenen en sociaal-liberalen onder leiding van Helle Thorning-Schmidt behaalde een nipte overwinning op het '...
24 sep 2011
‘Tijdperk van de betutteling is achter de rug’, aldus een recente krantenkop. Het artikel meldt hoe het ‘kokette, kleurrijke’ duo Edith Schippers, de huidige VVD-minister van Volksgezondheid, en Fleur Agema,...
21 sep 2011
Snels zwijgt over groene en linkse waarden, is ten onrechte nostalgisch over het mislukte Paarsplus, gooit de PvdA en de SP op één links-conservatieve hoop en negeert bewust het neoliberale sociaal-economische...
15 sep 2011
De Britten zijn van hun schrik bekomen en hebben hun kapotte ruiten en rolluiken weer gerepareerd. Maar zij (en wij) begrijpen nog steeds niet veel van de ongehoorde rellen in hun land. Ontluisterend was dat...
21 jun 2011
Halsema heeft geprobeerd om het vrijheidsideaal terug te winnen voor links, maar zij heeft daarbij te weinig beseft dat vrijheid ook een duistere zelfkant heeft. Er is een morele invulling nodig van het goede leven...
30 nov 2010
De vorming van een links blok over de volle breedte - van SP tot en met D66 - heeft electoraal geen goede kansen. Een alliantie van GroenLinks, D66 en het progressieve deel van de PvdA biedt meer duidelijkheid en...
21 sep 2010
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
21 jun 2010
Een rare toestand: het referendum is naar rechts verhuisd. Voor het eerst sinds de oprichting in 1989-90 komt het niet langer voor in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, terwijl het wél prominent prijkt in dat...
6 apr 2010
De opvatting van PvdA-lijsttrekker Job Cohen over democratisch zelfbestuur is een sympathieke illusie. 'De boel bij elkaar houden' is nodig, maar het gaat in de democratie uiteindelijk om het organiseren van een...
25 mrt 2010
De zedenmisdrijven en homodiscriminatie in de r.k. kerk beschadigen individuen. Waar liggen de grenzen van de godsdienstvrijheid? Ook in de kerk geldt de rechtsstaat, schrijven Ruard Ganzevoort, voorzitter van De...
21 mrt 2010
Het succes van populisten en de onmacht van hun tegenstanders bewijst dat leiderschap en charisma cruciaal zijn. Daarbij hoort de rechtstreekse verkiezing van gezagsdragers. Zo krijgen we politici met meer ambitie...
26 jan 2010
Wilders en Mohammed Bouyeri hangen eenzelfde beeld van de islam aan. Maar het idee van waarheid dat ze delen past slecht in de democratie. 
21 mrt 2007
GroenLinks moet haar simplistische afkeer van het populisme laten varen en kritischer worden over het verschijnsel van de politieke partij. De partij moet haar koudwatervrees voor de personendemocratie overwinnen.
Dick Pels
Socioloog en voormalig directeur van Bureau de Helling.

Dick Pels (1948) studeerde vertaalkunde en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, en was vervolgens werkzaam als universitair (hoofd)docent maatschappijtheorie en sociale filosofie aan de universiteiten van Amsterdam en Groningen. Hij promoveerde in 1986 op een proefschrift over de politieke begrippen ‘macht’ en ‘eigendom’. Na een bijzonder hoogleraarschap in Groningen werd hij in 1998 gewoon hoogleraar sociologie en de cultural studies aan Brunel University in Londen. In 2002 keerde hij terug naar Nederland om voor zichzelf te beginnen als freelance publicist. Hij schreef o.a. De geest van Pim (2003), Een zwak voor Nederland (2005), De economie van de eer (2007), Opium van het volk (2008) en Het volk bestaat niet (2011). Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van de linksliberale denktank Waterland. Van 2010 to 2013 was hij directeur van Bureau de Helling. Zie verder www.dickpels.nl