Benoît Lechat

8 jan 2015
Op 5 januari overleed Benoît Lechat, hoofdredacteur van de Green European Journal, met wie ons tijdschrift de Helling veel samenwerkte. Hij was al enige tijd ziek. Als eerbetoon aan zijn leven en werk publiceren we...
13 mei 2014
Tijdens de conferentie van Bureau de Helling over Europa voorbij de Natiestaat van 11 mei 2014 sprak Benoît Lechat over de Eerste Wereldoorlog, nationalisme en Europa. "Een project dat is gebaseerd op een ideaal...
2 apr 2014
Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa. Er hing spanning in de lucht, maar toch dachten velen dat militair geweld voorkomen kon worden. De wereld bevond zich immers midden in een periode van...
24 mrt 2014
Het nationalisme in Europa moet overwonnen worden. Dat kan alleen door meer ruimte te geven aan een democratischer en socialer Europa. Deze stelling onderschrijven alle auteurs van de special Europa 1914-2014:...
23 dec 2013
De realisering van een duurzame economie vraagt om een industriële renaissance. Een debat tussen Natalie Bennett, leider van de Green Party van Engeland en Wales, en Reinhard Bütikofer, Europarlementariër en co-...
19 sep 2013
In Zuid-Europa neemt de armoede toe. Veel mensen verliezen hun baan, soms zelfs hun huis. De bestaansonzekerheid is groot en er is voorlopig weinig perspectief op verbetering. In Noord-Europa is de situatie veel...
21 jun 2012
Europa is meertalig en wanneer we elkaar werkelijk willen leren kennen, dan is Engels als lingua franca volstrekt onvoldoende. Ervaringen met de Europese taalgrenzen leren dat taal nog steeds de voornaamste ingang...
21 jun 2012
l'Europe parle plusieurs langues et si on veut vraiment se connaitre en Europe, l'anglais comme lingua franca ne suffit absolument pas. Les experiences avec les barrieres linguistiques en Europe nous montre que la...
29 mei 2012
The new issue of the Green European Journal discusses the austerity measures taken by governments all over Europe.
21 mrt 2012
In this period of uncertainty and quick change, launching a new journal dedicated to the analysis of long term trends appears as pragmatic as trying to organise a meditation congress in the middle of a tsunami. But...
Benoît Lechat
1960-2015. Hoofdredacteur van de Green European Journal van zijn oprichting in 2010 tot 2015.

Redacteur van La Nouvelle Revue, een politiek Belgisch tijdschrift. Redacteur van Étopia, tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van Écolo, de Waalse Groenen.
Benoît Lechat overleed op 5 januari 2015 als gevolg van een ernstige ziekte.