Bart Snels

7 okt 2013
In 2006 verscheen Vrijheid Eerlijk Delen, de notitie van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks waar ik als toenmalig directeur van het Wetenschappelijk Bureau aan heb meegewerkt. Bram van Ojik kiest in zijn pamflet...
9 jan 2013
Prominenten reageren deze week op het pamflet van Wijnand Duyvendak. Vandaag Bart Snels: 'Het is jammer dat de crisis van GroenLinks nu leidt tot een koersdiscussie. Juist dan wordt de unieke positie van GroenLinks...
22 okt 2012
In de discussies over de vraag of GroenLinks rechtser is geworden, speelt een terugkerend sjabloon een dominante rol: de markt is rechts en links is tegen de markt. Deze voorstelling van zaken is een versimpeling...
21 sep 2011
De traditionele middenpartijen schuiven naar de vleugels van hun populistische concurrenten. GroenLinks moet durven kiezen voor het definiëren van het nieuwe midden. Samen met D66 kan zij een machtige brug vormen...
21 jul 2011
Wat heeft het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks bezield om een boek te maken waarin de vrijheid wordt bejubeld? Die vraag stelden Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens in een recensie van het boek Vrijheid als...
21 jul 2011
Pas als links en rechts hun vastgeroeste posities opgeven, kan de arbeidsmarkt zijn flexibiliteit terugkrijgen, meent Bart Snels.
21 jul 2011
Bart Snels becommentarieert Paul Kalma's boek 'Links, rechts en de vooruitgang': Kalma vindt dat de PvdA een ruk naar links moet maken. Nu Wouter Bos nog.
21 jul 2011
De politieke macht van de neoconservatieven loopt ten einde. Na de Verenigde Staten verliest de maakbaarheidsdrift nu ook in Nederland terrein.
21 jul 2011
In het essay 'How to cure a fanatic' gebruikt de Israëlische auteur Amoz Oz een mooi beeld voor de verhouding tussen individu en maatschappij. Volgens hem moet men mensen niet beschouwen als eilandjes, maar als...
21 jul 2011
De gelijkheidsdrang van het socialisme zou zich niet verdragen met individueel vrijheidsstreven. Jawel, zeggen Femke Halsema en Bart Snels, het begrip emancipatie sluit beide in.
21 jul 2011
Om mensen vooruit te helpen, moet de PvdA de verzorgingsstaat niet willen behouden, maar hervormen.
18 jul 2011
In De grote kloof worden de achtergronden van de politieke verwarring geanalyseerd. Politiek-culturele veranderingen, sociaal-economische verschuivingen, de relatie tussen religie en politiek, de rol van de media,...
18 jul 2011
Wat is precies het Nederlandse belang in Europa en hoe kijken de politieke partijen hier tegenaan?
18 jul 2011
Een pamflet over de moeilijke vragen binnen het OS-debat. Hoe staat GroenLinks tegenover de dilemma's van de ontwikkelingshulp?
6 jul 2011
Wat betekent 'vrijheid' voor (Groen)Links? Hoe staat het tegenover het rechtse begrip van vrijheid?
4 jul 2011
Lange maatschappelijke trends zoals individualisering, rationalisering, globalisering en migratie maken deel uit van een voortdurend moderniseringsproces. Dat proces brengt nieuwe politieke vragen, dilemma’s en...
21 jun 2007
Vorig jaar won het Van Abbemuseum in Eindhoven de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. Een half miljoen euro werd uitgereikt door de Mondriaan Stichting. Volgens Charles Esche, de directeur van het museum...
21 jun 2007
In het lentenummer van de Helling stonden drie artikelen die kritisch commentaar gaven op de koers van GroenLinks. De discussie daarover wordt hieronder voortgezet. 
21 mrt 2007
Op 21 maart vieren Koerden Nevroz, dan begint voor hen een nieuw jaar. Dit Koerdische volksfeest was lange tijd verboden in Turkije maar het werd niettemin gevierd. De Turkse overheid kon er een paar jaar geleden...
21 dec 2006
Nobelprijswinnaar voor de economie Joseph Stiglitz is zeer kritisch over de spelregels van de globalisering. Die zijn ontworpen door het Westen in eigen voordeel en in het nadeel van arme landen. Desondanks is...
21 sep 2006
Het schrijven van een verkiezingsprogramma is een schier onmogelijke taak.
21 jun 2004
Femke Halsema koos begin dit jaar voor de term ‘links-liberaal’ en laat die nu weer vallen. Ze schrikt terug voor een discussie binnen GroenLinks. Ten onrechte. Met meer marktliberalisme valt ook voor links nog...
21 sep 2003
In plaats van 'meer werk', kiest het kabinet met haar beleid voor meer werkloosheid. Dat lijkt politieke zelfmoord. 
Bart Snels
Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Oud-directeur van Bureau de Helling.
Twitter:

Bart Snels is sinds 2017 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Van 2004 tot 2010 was hij directeur van Bureau de Helling.