Annie van de Pas

8 okt 2012
Fuseren met de PvdA zal niet tot vergroening van die partij leiden. Het is juist de uitdaging om onze groene partij onmisbaar te maken.
31 jan 2012
Wat verklaart het succes en falen van de Duitse Groenen, het Vlaamse Groen! en de Deense Socialistische Volkspartij? Hoe leerden deze partijen van hun fouten en op welke manieren boekten ze succes? Annie van de Pas...
23 jan 2012
De band tussen burgers en bestuur is verzwakt in Nederland. Wat kunnen we doen om deze band te verstevigen: moeten we inzetten op personalisering van de politiek zoals Pels betoogt in zijn boek Het volk bestaat...
29 nov 2011
Over de herkomst van Zwarte Piet bestaan verschillende interpretaties. Hij is in de loop van de 19e eeuw geëvolueerd van knecht van de Sint tot een Zwarte Piet, mogelijk naar Moors model, als opvolger van een demon...
21 jun 2011
De opstanden in het Midden-Oosten hebben het falen van de internationale gemeenschap pijnlijk aan het licht gebracht. Drie tips voor de omgang met dictators.
21 mrt 2009
Democratiseringsondersteuning is lange tijd als onlosmakelijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking gezien. Maar over het veronderstelde positieve verband tussen beide bestaat steeds meer twijfel. Maar de...
21 mrt 2006
De verrassende winnaar van de recente verkiezingen in Egypte waren de Moslimbroeders. Een fundamentalistische partij met een geweldadige reputatie die zich nu in retoriek en in praktijk voegt naar de democratische...
21 dec 2005
Gaan islam en democratie samen? In verschillende islamitische landen steken moslimpartijen de kop op die zeggen de democratische weg te willen bewandelen. Onder andere in Indonesië. Er is argwaan, maar ook hoop.
Annie van de Pas
Netwerkdirecteur Natuur en Milieu Federaties. Oud-medewerker van Bureau de Helling.
Twitter:

Annie van de Pas heeft gestudeerd aan de VU en UvA te Amsterdam, respectievelijk geschiedenis en internationale betrekkingen. Bij geschiedenis is ze afgestudeerd op niet-westerse geschiedenis (Zuid-Afrika) en bij de VU op het Midden-Oosten (Iran). Annie is voormalig medewerker van Bureau de Helling. Ze werkte bij netbeheerder Liander. Tegenwoordig is ze netwerkdirecteur van de Natuur en Milieu Federaties.