8 jul 2014
In juni had ik het genoegen de summer school van de Green Foundation Ireland bij te mogen wonen, in de prachtige gebouwen van Queen's University in Belfast. Het programma had als overkoepelend thema 'Greening the...
12 apr 2013
Op 26 maart nam Andrée van Es het eerste exemplaar van het boek 'Het minderhedenbeleid voorbij' in ontvangst. Dit is de toespraak die zij gaf bij de gelegenheid.
13 mrt 2013
Wanneer is iemand een Nederlander? Als we onze huidige inburgeringexamens bekijken, lijkt het iets te maken te hebben met kennis van de Nederlandse taal en wat basale feiten over Nederland en haar inwoners. 
27 nov 2012
De worsteling in de Haagse integratienota staat symbool voor de manier waarop het integratiedebat de afgelopen jaren gevoerd wordt. De samenleving zou uit twee groepen mensen bestaan: autochtoon of allochtoon. 
30 aug 2012
Enkele dagen geleden prijkte op de opiniepagina van de Volkskrant een persoonlijk relaas van Sarah Sluimer over seksisme op straat richting de ongesluierde vrouw. Sluimer en ik lijken op elkaar. We wonen allebei in...
26 apr 2012
"Nederland moet een systeem van tegenbindingen zijn", is een mogelijk verfrissende kijk op het multiculturele debat, stelt Tamar de Waal. 
19 apr 2012
Kunnen beleidsmakers zich onttrekken aan de medialogica?
15 nov 2011
Olga Abell en Marianne van Teunenbroek van Sardes, advies- en onderzoeksbureau voor onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd, reageerden afgelopen vrijdag in Trouw op het eerder verschenen opinieartikel van Bureau de...
24 okt 2011
Het fenomeen zwarte en witte scholen is bekend, maar segregatie treedt al op onder peuters. Kinderen van migranten en laagopgeleide autochtonen gaan naar de voorschool, kinderen van hoger opgeleide tweeverdieners...
21 jul 2011
In het essay 'How to cure a fanatic' gebruikt de Israëlische auteur Amoz Oz een mooi beeld voor de verhouding tussen individu en maatschappij. Volgens hem moet men mensen niet beschouwen als eilandjes, maar als...