17 mei 2017

Rioolwaterzuivering als energie- en grondstoffenfabriek

Verslag van werkbezoek aan Omzetpunt Amersfoort

Een pareltje, zo werd de energie- en grondstoffenfabriek op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort genoemd tijdens het symposium ‘Circulair met fosfaat’ van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks op 12 mei. Voorafgaand aan het symposium ging een veertigtal deelnemers op werkbezoek bij deze fabriek.

De deelnemers werden verwelkomd door Frans ter Maten, heemraad van waterschap Vallei en Veluwe, en Henry van Veldhuizen, projectmanager van Omzetpunt Amersfoort. Het doel van deze energie- en grondstoffenfabriek is het winnen, verwerken en afzetten van energie en grondstoffen uit afvalwater, waarmee het waterschap een bijdrage wil leveren aan de circulaire economie.

Het zuiveren van rioolwater kost veel energie. Maar in het rioolslib dat overblijft na zuivering van het water zit ook energie. Omzetpunt Amersfoort wint biogas uit het slib. Dat gas wordt omgezet in stroom en warmte. Dankzij deze energieterugwinning was de rioolwaterzuivering in Amersfoort in 2016 bijna energieneutraal: 93 procent van de benodigde energie werd opgewekt met de eigen warmte/krachtinstallatie, zo liet Van Veldhuizen zien in zijn presentatie.

Struvietkorrels

Omzetpunt Amersfoort haalt ook fosfaat en stikstof uit rioolslib, in de vorm van struviet. Fosfaat is een schaarse grondstof, die onmisbaar is voor de voedelvoorziening. Waterschap Vallei en Veluwe houdt er rekening mee dat de winbare voorraden fosfaat in de aardkorst nog deze eeuw op kunnen raken. Vandaar het belang van recycling van fosfaat uit de menselijke uitwerpselen in het rioolwater.  

Dankzij de vorig jaar geopende Pearl-installatie wordt op Omzetpunt Amersfoort veertig procent van het fosfaat uit het rioolwater van de hele regio teruggewonnen. Daarmee wordt jaarlijks 900 ton aan struvietkorrels geproduceerd. Deze worden als kunstmest gebruikt door aardappeltelers in Engeland. Zo hoeft er minder fosfaat uit de leegrakende mijnen te worden gebruikt.

Tijdens een rondleiding door Omzetpunt Amersfoort konden de deelnemers de Pearl-installatie en de struvietkorrels met eigen ogen aanschouwen.

De presentatie van Henry van Veldhuizen valt hier te downloaden.

Lees ook het interview met Van Veldhuizen.

Wetenschapsfilosoof. Adviseur duurzame en slimme mobiliteit. Vrijwilliger Bureau de Helling.
Alle artikelen
Medewerker van Bureau de Helling.
Alle artikelen

Reactie toevoegen