Redactioneel: De warmte van links

Links won, rechts verloor. Natuurlijk ging het op 7 maart om de gemeenteraad maar de trend was nationaal. De regeringspartijen likken hun wonden en zoeken naar oorzaken. Voorlopige conclusie: 'het ontbreekt aan een stukje communicatie naar de burger toe'; het kabinetsbeleid is te kil. Dus vervangt de VVD de stijve diplomaat Van Aartsen door de jofele corpsbal Rutte en het CDA belooft meer warmte uit te gaan stralen. Ongetwijfeld gaan we het komende jaar nog een paar mooie "koopkrachtreparaties" meemaken. 

Links – waar de SP GroenLinks nu in de rol van kleinste van de drie gedrukt heeft – dankt haar winst aan de allochtone kiezers die het zat zijn als cultureel probleemgeval uitgesloten te worden en aan de kiezers die sociale beschutting zoeken. Heeft links hen iets te bieden?

Het lijkt erop dat de meeste Nederlanders wel uitgepraat zijn over religieuze en culturele verschillen en zich in plaats daarvan zorgen maken over sociaal-economische kwesties. Met reden, want we staan voor grote uitdagingen. Vergrijzing en met name de internationale concurrentie vormen niet alleen voor laaggeschoolden en anderszins kansarmen maar voor alle Nederlanders een bedreiging (baan, loon, pensioen, zorg).

Het hoofdthema van de landelijke verkiezingen van mei 2007 zou de toekomst van de verzorgingsstaat moeten zijn. Hoe krijgen we meer mensen aan het werk zodat we de welvaart en de zorg voor niet-werkenden op peil kunnen houden – het is de klassieke vraag die in het licht van nieuwe omstandigheden opnieuw moet worden beantwoord. Het gaat om de uitkeringen, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de rol van de staat, etc.. Het rechtse kabinet heeft een aantal ingrepen gedaan die door de linkse oppositie zijn afgebrand en nu door de kiezer zijn afgestraft. Links erkent inmiddels de urgentie en PvdA en GroenLinks zijn met alternatieve plannen gekomen, die echter niet door iedereen binnen die partijen zijn omarmd, sterker nog: zijn afgewezen als rechts en asociaal. Als te kil.

In het hart van dit nummer een themadeel over de verzorgingsstaat. De grote vraag is: bestaat er een links alternatief dat werkt en de warmte biedt die mensen zoeken?

Journalistiek onderzoeker.
Alle artikelen